Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, April 12

Tragedi SufiahTragedi yang berlaku kepada Sufiah bukanlah kisah luar biasa. Ia kisah lumrah yang dapat difahami dengan mudah. Ia boleh terjadi kepada sesiapa saja. Dan... seperti lazimnya, mencegah jauh lebih baik dari mengubat.


Sumber:

Wikipedia, 2008. Sufiah Yusof. Dilihat pada 10 April 2008. http://en.wikipedia.org/wiki/Sufiah_Yusof

Jane Kelly, 2008. The brightest family in Britain. Dilihat pada 10 April 2008. http://www.chinghai.org.tw/eng/news/98/h-1.htm

No comments: