Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, April 11

Pesan IV

Wahai insan beriman

tika kau marah pada si pulan

maafkanlah dia

kerna sering saja terjadi

saat doamu diperkenan

hatimu kan ikut terluka

melihat dia deritaJauharat al Anfal, Makkatul Mukaramah

No comments: