Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, January 30

Wacana Sinikal


Kita mungkin pernah berseorangan, namun kita tak pernah bersendirian... kerana malaikat bukan orang.


~Prof. Zakaria Stapa~
* Wacana Hadhari Siri ke-3, Peneguhan & Penguasaan Ilmu: Dimensi Kritikal Islam Hadhari, Bilik Majlis, UKM

No comments: