Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, January 30

Cintai IlmuCinta kepada ilmu adalah asas kepada penguasaan ilmu


**

Perintah Iqra' mengajak kita membaca, menyelidik dan menguasai ilmu dengan berpaksikan tauhid - kerana Allah. Kepandaian tanpa berpaksikan tauhid cenderung menjadikan manusia menyalahgunakan kepandaiannya untuk kepentingan diri sendiri dan menzalimi orang lain.~Prof Dr. Zakaria Stapa~

* Wacana Hadhari Siri ke-3, Peneguhan & Penguasaan Ilmu: Dimensi Kritikal Islam Hadhari, Bilik Majlis, UKM***Ilmu tidak binasa sebelum ia senghaja dirahsiakan


**

Sarjana Muslim tidak boleh bersifat taqlid. Ilmu mesti bersandarkan dalil dan fakta yang jelas.


~Prof. Dr. Yusof Qardhawi~

No comments: