Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, January 18

Ummatan Wasatan

Tinggi ilmunya
Tajam fikirnya
Luhur imannya
Murni jiwanya
Indah akhlaknya
Santun bicaranya
Tertib tingkahnya

Strategik perancangannya
Efektif uslubnya
Efisyen perlaksanaannya
Unggul kepimpinannya
Cemerlang natijahnya

No comments: