Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, January 27

Telur di Hujung Tanduk


Barangsiapa yang takut kepada syubhat bererti dia telah menyelamatkan agama dan nama baiknya. Orang yang terjerat pada soal syubhat, ia bagaikan telur di hujung tanduk yang berkemungkinan besar jatuh pada yang haram.
~Yusof Qardhawi~

No comments: