Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, January 27

Ilmu dan Amal


Orang beramal tanpa ilmu seperti penelusur jalan tanpa jalan. Lebih banyak mendatangkan mafsadat dari masyalat. Kerana itu, carilah ilmu selagi tidak membahayakan ibadah. Tuntutlah ibadah selagi tidak membahayakan ilmu. Sebab, ada sementara kaum menuntut ibadah tetapi meninggalkan ilmu, sehingga mereka memerangi umat Muhamad dengan pedang. Sekiranya mereka berilmu, hal demikian tidak akan mereka lakukan

~Hasan Basri~

No comments: