Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, November 28

Syurga: Model Komuniti Sempurna

Syurga. Keindahan dan kesempurnaanya tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Namun, sedikit sahaja gambaran yang diperoleh melalui wahyu-Nya sudah cukup untuk menjadi model, 'benchmark' atau penanda aras sebuah komuniti yang sempurna untuk dicontohi.

No comments: