Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, August 4

Lampin Pakai Buang

Berbanding lokasi lain, harga lampin pakai buang di Pasaraya Billion,  Bangunan PKNS Bangi lazimnya lebih  murah.

No comments: