Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, August 13

Budaya Sate


Hapuskan budaya sate - cantas-mencantas, gunting-menggunting, potong-potong, cucuk-cucuk, kipas-kipas, bakar-bakar.. yang akhirnya hanya merugikan diri sendiri. Eratkan jalinan ukhuwah dan bersama maju ke hadapan - membina peradaban.

Bangsa yang hebat, fikirnya melangkau zaman dan alam (alam barzah & alam akhirat), sentiasa bersedia untuk mati, melakukan kebaikan dan penambahbaikan, berintegriti lagi berakhlak mulia. 

Makanlah sate ayam, arnab, kambing atau apa sahaja.. selagi halal dan baik.. asal jangan memper'sate'kan orang lain atau membiarkan diri diper'sate'kan oleh orang lain. 


No comments: