Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, May 28

Tempoh Kritikal


Pembangunan anak-anak bermula dengan pemilihan pasangan kerana setiap anak bukan sahaja mewarisi harta dan reputasi kedua ibu-bapanya... tetapi juga identiti (genetik, perwatakan dan sahsiah). Dalam pada itu, tempoh paling krtikal dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah dari usianya tiga bulan di dalam kandungan sehinggalah ia berusia 5 tahun. Dalam tempoh itu, otak berkembang dengan sangat pesat. Ianya ibarat span yang boleh menyerap apa sahaja dengan pantas. Paten-paten baru terbentuk melalui rangsangan yang dilakukan oleh ibu-bapa/penjaga seiring dengan percambahan dendrit pada sel-sel neuron. Sel-sel otak yang tidak dimanfaatkan tidak akan berkembang dan akhirnya lupus begitu sahaja. Sebaliknya sel-sel yang dirangsang dengan sebaiknya akan berkembang dengan cepat. Apa sahaja yang dilihat, didengar, diperhatikan dan dipelajari oleh anak-anak dalam tempoh ini akan berkekalan sehingga usianya mencecah dewasa. Dan, ini semua menuntut ibu bapa menzahirkan role-model yang baik dan mendidik serta mengasuh anak-anak bersesuaian dengan tuntutan agama, budaya hidup unggul dan kemahiran insaniah yang bersesuaian dengan zamannya.


Persoalannya, sejauh manakah kita memanfaatkan tempoh kritikal ini untuk membangunkan generasi unggul?


No comments: