Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, September 7

Konflik


Konflik yang berlaku sama ada dalam keluarga, organisasi mahupun komuniti perlu dileraikan segera. Pelarian dari konflik hanya membawa kepada permasalahan yang lebih besar pada masa hadapan. Adakalanya ia cuma pseudo-konflik (konflik palsu) yang berlaku akibat salah faham dan komunikasi yang tidak berkesan. Dan, di sini mediator berperanan sebagai pendamai dan bukannya batu api.

No comments: