Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, July 24Ramadan... 
bulan kemuliaan..
kejujuran..
ketenangan..
kemakmuran..
keriangan. 

Selamat berpuasa & beroleh taqwa. 

Nota:
‘Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sepertimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa” (al-Baqarah : 183)

No comments: