Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, February 6

Klik.. Klikhttp://www.cimbclicks.com.my/


Kini segala urusan pembayaran bil, sewa beli, cukai, pembaharuan lesen memandu, saman dan pelbagai lagi boleh dilakukan melalui talian seperti CIMB cliks. Tak perlu beratur panjang dan bersesak-sesak di kaunter setiap bulan seperti dulu. Bagaimanapun, pastikan rekod disimpan dan mudah dicapai sebagai rujukan dan bukti transaksi.

No comments: