Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, February 2

KeADILan
Orang yang suka mengkritik mesti juga suka dan sentiasa bersedia untuk menerima kritikan orang lain dengan terbuka. Dan ini dinamakan... KeADILan.

No comments: