Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, January 30

Taksub


Sekali-kali usah taksub pada manusia


yang tak pernah sempurna


kerana nanti pasti sukar


menerima kekurangannya


meski sezarah cuma


dan amarah pun melata


tika diri dikhianati kala tidur


lalu terjaga.


No comments: