Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, January 26

Hobi Sepenuh MasaKembali dari bercuti. Kini masa untuk kembali bekerja.. yang juga hobi sepenuh masa yang sentiasa mengujakan.

Motto kali ini sedikit berbeza:

"Optimumkan sumber, maksimumkan produktiviti".
No comments: