Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, December 2

Nikmati Manisnya Iman


Salam Jumaat di awal Muharam.

Bersama nikmati manisnya iman dengan menjaga pandangan, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram.

Sesungguhnya, manusia yang berjaya sentiasa lebih baik berbanding semalam.

No comments: