Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, November 16

Demi MasaSesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang saling berpesan-pesan pada kesabaran. Jua saling berpesan-pesan pada kebenaran.

Bersegeralah..
pada perkara kebaikan dan taqwa
kerana masa terus berjalan
dan pada setiap lafzah yang beredar
maka semakin dekat jualah saat kematian.

No comments: