Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, June 10

Bacaan Surah Yasin oleh Qari Kecil, Syekh Ahmed Saoud.
* Untuk menghentikan muzik latar, klik pada butang Kitaro Caravensi di bahagian bawah laman blog, sebelah kiri.

No comments: