Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, January 3

Melentur Buluh
1. Masa yang terbaik untuk mempelajari bahasa baru, mengira dan membaca adalah pada usia setahun.

2. Pada usia enam bulan, kanak-kanak lebih cenderung kepada bahasa yang pernah didengar oleh mereka.

3. Pada usia 9 bulan, kanak-kanak mula menapis bunyi yang tidak pernah didengar.

4. Dua tahun pertama selepas kelahiran merupakan masa yang paling dramatik bagi perkembangan sel otak.

5. Janin, terutamanya janin perempuan bertindak-balas kepada bunyi dan bahasa dari usia 5-7 bulan di dalam kandungan.Rujukan:


Rohani Abdullah & Mohd Sharani Ahmad, (200). Keibubapaan anak kecil: Melentur buluh, biar dari rebung, dalam Keluarga dan Keibubapaan (editor: Jayaletchumi, Rohani Abdullah dan Abdullah Al Hadi Muhamed), Penerbit Universiti Putra Malaysia: Serdang, 60-76.

No comments: