Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, October 5

Alam Remaja

Buat para remaja..
selamat menempuh alam remaja dengan cemerlang
meniti saat-saat keemasan..
transisi dari alam kanak-kanak menuju kedewasaan.

Buat mereka yang telah dewasa..
selamat meng'angkasa'kan remaja
sesuai dengan zamannya
dengan ilmu
dengan ihsan
jua suri teladan.No comments: