Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, October 6

Jenayah AkademikBerikut antara senarai kesalahan akademik yang boleh menjejaskan integriti pelajar dan kualiti pendidikan:


  1. meniru

  2. menghantar hasil kerja orang lain atas nama sendiri

  3. menghantar kertas kerja yang sama untuk subjek yang berbeza tanpa izin daripada pengajar terlebih dahulu

  4. memplagiat

  5. memalsukan data kajian

  6. membenarkan fakta yang salah

  7. memberi rujukan yang salah

Mengapa ia berlaku dan bagaimana untuk menanganinya?


Nota:


1. Oleh Adlina Arifin, EDC 7720

2. Perlu ditangani segera untuk memelihara mutu kesarjanaan/kepakaran bakal graduan.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan plagiat?


No comments: