Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, September 12

Pemilihan Media Pembelajaran
Berikut antara laman web yang dibangunkan oleh Universiti of Missouri berhubung teknologi pendidikan (KITE).


1. Pemilihan Media (Media Selection)
Antara aspek penting yang dibincangkan: 13 perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media:


 1. pedagogi sebelum teknologi
 2. mengenalpasti sifat/kebolehan pelajar
 3. menganalisis kaedah pembelajaran yang sesuai bagi subjek/objektif pembelajaran yang berbeza
 4. pertimbangkan semua opsyen (pilihan) teknologi yang ada
 5. fikirkan/sesuaikan dengan tahap kecekapan pelajar dalam menggunakan teknologi
 6. pilih media yang praktikal/sesuai
 7. sesuaikan dengan masa yang diperuntukkan (contoh- 2 jam kuliah)
 8. sediakan/rancang media alternatif
 9. sediakan arahan yang jelas, tersusun dan baik
 10. sediakan diri untuk mengajar menggunakan media yang dipilih/ kuasai media
 11. ambilkira kos langsung dan tidak langsung kepada pelajar
 12. elakkan melanggar hakcipta
 13. dapatkan lesen bagi setiap 'software' (perkakasan) yang digunakan

2. Kajian kes berhubung penggunaan teknologi dalam pembelajaran (KITE)

Nota:


 1. Dilarang menyalin semula kajian kes KITE dalam bentuk lain.
 2. KITE merujuk kepada Knowledge Innovation for Technology in Education
 3. Persoalan: Sejauhmanakah kita menggunakan teknologi dengan betul?

No comments: