Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, September 11

Membudayakan Penyelidikan di Sekolah
Persoalan:


1. Perlukah guru melakukan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti pengajaran, pembelajaran dan keberkesanan pentadbiran di sekolah? Kenapa?


2. Sejauhmakah kesediaan guru untuk melakukan penyelidikan dan membawa inovasi baru di sekolah?


3. Bagaimana untuk menghidupkan budaya penyelidikan di sekolah tanpa memberikan sebarang tekanan kepada guru? Perlukah insentif diberikan dan dalam bentuk apa?


4. Sejauhmanakah hasil penyelidikan guru didokumentasikan dan diaplikasikan di sekolah?


5. Sejauh mana kualiti penyelidikan tersebut? Bagaimana untuk meningkatkannya?
No comments: