Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, April 3

Menangislah...
Menangislah andai itu membuatmu berlapang dada

Berdukalah andai itu membuatmu menghargai masa ria

Bermenunglah andai itu membuatmu sentosa mendepani hari muka


Sesekali, tiada mengapa*

dalam tangis, dalam tawa... bahagia tetap ada

* kalau selalu, dapatkan 'rawatan' segera

No comments: