Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, March 30

Bunuh Diri
Sesiapa yang terjun dari sebuah gunung hingga membunuh dirinya, maka dia berada di dalam neraka jahanam, yang juga terjun di dalamnya, kekal dan dikekalkan selama-lamanya.

Sesiapa yang menelan racun hingga membunuh dirinya, maka racunnya itu di tangannya dan dia menelannya di neraka jahanam, kekal dan dikekalkan selama-lamanya.

Sesiapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka sepotong besi itu ada ditangannya seraya memukul dirinya dengan besi itu di dalam neraka jahanam, kekal dan dikekalkan selama-lamanya.~Hadis riwayat Bukhari & Muslim~

No comments: