Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, April 4

Sedekah

"Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad):
apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)?
Katakanlah:
Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada:
kedua-dua ibu bapa, dan kaum kerabat,
dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin,
dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan..."

~terjemahan maksud surah Al-Baqarah ayat 215~"Sedekah yang diberikan kepada orang miskin adalah satu pahala sedekah,
dan yang diberikan kepada sanak-saudara adalah dua pahala,
satu pahala sedekah dan satu pahala hubungan persaudaraan"

~terjemahan hadith riwayat al-Nasa'i dan al-Tirmizi~

"Sedekah yang paling utama ialah sedekah yang diberikan kepada sanak-saudara yang memendam rasa permusuhan di dalam dirinya"

~terjemahan maksud hadith riwayat al-Thabrani~

'

No comments: