Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, March 29

Ringkaskanlah


Apabila engkau bercakap, maka ringkaskanlah ia dan apabila engkau telah memperolehi hajat keperluanmu, maka janganlah engkau bercakap lagi.


~Lukmanul Hakim~
No comments: