Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, February 23

KorbanBerkorban apa saja... harta ataupun nyawa... itulah kasih mesra...sejati dan mulia

Anda setuju dengan bait lagu di atas? Ramai orang sanggup berkorban- harta, masa, tenaga, cita-cita, bahkan nyawa dan harga diri. Namun, sejauh manakah pengorbanan itu benar-benar diperlukan? Adakah pengorbanan itu mulia sifatnya atau malah menjatuhkan diri ke lembah kebinasaan. Yang pasti, setiap pengorbanan memerlukan kebijaksanaan agar pengorbanan itu benar-benar membawa manfaat dan bukan mudarat. Niat yang baik masih belum mencukupi. Tanpa kebijaksanaan, manusia mudah terpedaya dan dipergunakan. Manusia bukan kambing, biri-biri, unta atau lembu. Maka... manusia hanya layak untuk 'menunaikan ibadah korban' dan bukan untuk 'dikorbankan'.

No comments: