Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, August 11

Selamat Bergraduat


Tahniah kepada semua graduan Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Pembangunan Manusia & Psikologi), Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Pembangunan Manusia, Universiti Kebangsaan Malaysia yang bergraduat pada hari ini.Selamat menyumbang, mencipta sejarah & menjadi sebaik-baik manusia.


No comments: