Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, June 15

Obor Hemah


Puisi Obor Hemah nukilan S.N. A. Samad Said ini diambil dari laman Dr.MAZA. Sila klik pada foto yang dilampirkan untuk mendapatkan saiz paparan asal.

No comments: