Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, May 12

Solehah III


Iman yang hakiki membentuk keseluruhan sikap, jiwa dan hati budi wanita salihah. Kekuatan jiwa, keikhlasan hati dan kehalusan budi menjadikan mereka lebih kukuh dan pejal daripada batu dan besi.


~Asiah 'Ali~


Rujukan:

Asiah 'Ali. 1999. Muslimah: Pendidikan, kekeluargaan & perjuangan, Penerbitan Muttaqin Sdn. Bhd: Kuala Lumpur. (p:30-31)

No comments: