Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, May 24

CahayaTika jiwa bercahaya

dan cahaya bertemu cahaya

ketenangan melata-lata

kedamaian melata-lata

dan bahagia pun melata-lata

jagatraya pun bermandi cahaya, melata-lata

melimpah-ruah - indah.


No comments: