Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, May 7

Angkasawan


Sila jawab soalan di bawah:


Rozaimi (18 tahun) bercita-cita menjadi angkasawan pertama negara. Cita-citanya gagal apabila Syekh Muzaffar diumumkan sebagai angkasawan pertama negara. Rozaimi tidak berputus asa dan terus giat berlatih sehingga akhirnya berjaya menjadi angkasawan ke-2 negara pada tahun 2009. Menurut Marcia (1980), tahap identiti Rozaimi adalah:


A. Identity diffusion

B. Identity foreclosure

C. Identity moratorium

D. Identity achievement

E. Identity helligonosa


* Soalan ini adalah soalan ke-18 ujian peperiksaan akhir kursus Pertumbuhan & Perkembangan Manusia.

No comments: