Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, March 21

Pokok Tua
Di antara kebun dan sungai

dan keindahan aneka alam

Maha berjalan riang

bersama ayah sang penunjuk

dia melihat batang kurma di kejauhan

yang miring diantara pohon yang lain

lalu dia mengambil seutas tali seraya berkata:"Ayah tunggulah, kita tegakkan dan mengikatnya

dengan pohon di sebelahnya

agar indah dipandang mata"Ayah berkata:"Anakku, pohon itu sudah tua

usianya sudah terlalu lama

sukar untuk ditegakkan

peluangnya pasti sirna

sesungguhnya pembaikan dan pembinaan itu

hanya berguna di usia muda

bila anak-anak dengan engkau sia-siakan masa kecilnya

kelak bila sudah besar

hanya sesal yang sia-sia".~Ahmad Shauqi~*Ahmad Shauqi dalam Abdul Hakim Majid & Abu Umar, 2002. 20 teknik mencerdaskan akal dan melembutkan hati anak, Batu Caves: Pustaka Ilmi (p.47-48).

No comments: