Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, March 21

Luruskan Tunas


Bila kau luruskan tunas

maka akan kau lihat lurusnya

bila kau luruskan batang

ia tak akan bergerak

adab bermanfaat baginya

pendidikan anak dengan perlahan

jika di usia tua kau bina

adab tidak ada gunanya
j
~Ibnu Jauzi~


* Ibnu Jauzi dalam Abdul Hakim Majid & Abu Umar, 2002. 20 teknik mencerdaskan akal dan melembutkan hati anak, Batu Caves: Pustaka Ilmi (p-33).

No comments: