Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, March 21

Nikmat II
Terima kasih Ya Allah

saat mereka menyintai kami kerana-Mu

tiada sebab lain

Terima kasih Ya Allah

kerana-Mu kami menyintai saudara kami

sebagaimana menyintai diri sendiri

lalu menyempurnakan iman kami

jua membahagiakan hati sendiri

No comments: