Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, December 7

Buat Baik Berpada-pada: Pemiutang Berhemah


Kebaikan perlu disertai kebijaksanaan agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimum oleh semua pihak. Sifat pemurah sememangnya mulia. Bagaimanapun, tanpa kebijaksanaan individu terdedah kepada risiko penipuan dan hutang lapuk oleh peminjam. Adakalanya, tanpa sifat asertif, individu malu untuk menagih hutang yang tertunggak meskipun dalam kesempitan. Dalam kebanyakan kes, hubungan persaudaraan dan persahabatan menjadi renggang gara-gara hutang yang tertunggak ini. Bahananya, individu pemurah akhirnya serik, memendam rasa dan hilang keikhlasan atau bertukar menjadi kedekut dan pendendam.

Bagi memastikan sifat pemurah yang mulia itu terus berkesinambungan, langkah-langkah proaktif boleh dilaksanakan. Antaranya dengan membuat perjanjian bertulis dan mengadakan saksi bagi setiap peminjaman khususnya jika melibatkan jumlah kewangan yang besar. Warkah perjanjian tersebut perlu mengandungi butiran penting seperti jumlah pinjaman, tarikh dan masa pinjaman, tarikh perjanjian pemulangan semula, nama peminjam dan pemiutang, tujuan pinjaman dan alamat serta nombor perhubungan penghutang. Rekod bertulis itu juga perlu ditandantangani oleh pemiutang, peminjam dan saksi jika perlu serta salinannya disimpan oleh kesemua yang terlibat.

Usah malu untuk menyediakan borang-borang rekod peminjaman mulai sekarang jika kita seorang yang pemurah dan tidak berkira. Peminjaman juga mungkin melibatkan buku, peralatan atau koleksi kesayangan. Ya, molek sekali kita berkongsi rezeki kurniaan Ilahi namun Tuhan tidak sekali-kali menitahkan kita untuk menyeksa diri sendiri.No comments: