Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, October 2

Sekilas Pandang

Dua mata untuk melihat
Dua telinga untuk mendengar
Dua kaki untuk meneroka
Sepuluh jari untuk menulis
Trilion reseptor untuk merasa
Trilion neuron untuk berfikir
Sekilas pandang
Tersurat dan tersirat

No comments: