Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, June 10

Pen Pesta

Pesta peperiksaan, pen merah dan hitam jadi signifikan. Pen ini murah saja namun dakwatnya terang dan lancar digunakan. Barang yang baik tak semestinya mahal dan berjenama.

No comments: