Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, April 25

Kebijaksanaan Dalam Bercinta
Cinta sesama manusia adalah fitrah kejadian manusia itu sendiri. Setiap manusia yang normal pastinya inginkan dirinya dicintai dan menyintai. Secara umumnya terdapat tujuh gaya bercinta mengikut ilmu psikologi Barat iaitu cinta persahabatan, cinta romantis (eros), cinta permainan (ludus), cinta logical (pragma), cinta pengorbanan (agape) dan cinta kepunyaan (mania).


Cinta boleh diibaratkan seperti senjata pada waktu peperangan. Setiap cinta memiliki kualiti dan kekuatan yang berbeza. Cinta yang hebat dan dikendalikan dengan baik berupaya menjadi benteng pertahanan yang ampuh, bahkan membolehkan manusia membangunkan peradabannya sendiri. Dalam masa yang sama, seperti mana senjata, cinta juga boleh digunakan untuk membunuh dan memusnahkan seluruh tamadun yang ada. Bahkan, cinta yang tidak dikendalikan dengan baik juga boleh memusnahkan pemilik cinta itu sendiri. Justeru, apabila kemusnahan berlaku, yang salah bukan cinta kerana cinta itu sekadar wahana yang perlu dikendalikan oleh manusia dengan bijaksana.


Cinta memerlukan kebijaksanaan. Antaranya dalam mengendalikan 3 perkara utama:1. memilih motif atau matlamat bercinta yang betul


2. memilih subjek atau pasangan bercinta yang betul


3. memilih kaedah, pelan tindakan atau strategi bercinta yang betul

Persoalannya.. bijaksanakah anda dalam mengemudi cinta? :)
No comments: