Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, March 28

Kata Perut..


Lapar itu nikmat

kerananya serasa lazat

meski yang terhidang

cuma semata

nasi dan garam.


Lapar itu rahmat

kerananya manusia mengerti

mahalnya nikmat kenyang

lantas memberi

pada yang kasihan.


No comments: