Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, December 3

Mari Belajar
Sesiapa yang mempelajari al-Quran akan tinggilah nilainya dan sesiapa yang mempelajari fiqah, maka tinggilah darjatnya.
Sesiapa yang menulis hadith, akan kuatlah hujahnya.

Sesiapa yang mempelajari bahasa akan haluslah tabiatnya.

Dan sesiapa yang mempelajari ilmu hisab, akan tepatlah pendapatnya.

~Imam As-Syafie~


Nota:

1. Rujukan: Abdullah Nasih Ulwan (1998). Pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam , Jilid 1, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysiam (ms394).

2. Selamat menuntut ilmu dengan tulus ikhlas.. kerana Allah.


No comments: