Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, November 14

Tangisan MerapiDunia yang sementara
bukan untuk kutangisi atas kehancurannya
kerana yang lebih layak untuk kutakuti
adalah Dia - Allah Yang Maha Esa.No comments: