Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, November 15

Kamar Baqa
Siapa bilang
aku tak harus peduli
kerna nantinya

kubur kita berbeza?


Ternyata
kita seperliangan
beradu di kamar baqa

sementara menanti

tiupan sangkakala.


No comments: