Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, April 25

Baik-baik Saja


Fikir yang baik
dengar yang baik
lihat yang baik

baca yang baik

kata yang baik

tulis yang baik

laku yang baik

atau..

jangan fikir, dengar, lihat, kata,tulis, dan laku apa-apa.No comments: