Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, December 22

Ragam Kembara
Mereka yang merantau tanpa pemandu memerlukan dua ratus tahun bagi menghabiskan perjalanan yang sepatutnya mengambil masa dua hari.


~Jalaludin Rumi~

No comments: