Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, November 4

Sekali 'Gurun' BerubahRekahan sejauh 35 batu di kawasan gurun di Etopia ini dipercayai bakal membentuk lautan baru. Sila baca di sini untuk maklumat lanjut.

No comments: