Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, October 1

Teori Evolusi Darwin

Percaya atau tidak, Charles Darwin dikatakan tidak pernah mendakwa bahawa manusia berasal dari beruk?

Justeru, siapa yang mengatakannya???

No comments: